OPERARIO DE SERVIZOS

203

RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO SEGUNDO

documentos_OPERARIO_IMD_2010_(primeiro_exercicio)_877021f1.pdf

PLANTILLA EXERCICIO TIPO TEST

documentos_PLANTILLA_TIPO_TEST_COAS_RESPOSTAS__CORRECTAS_(operario_IMD)_a9329d57.pdf

Resultado do segundo exercizo e convocatoria do terceiro

SEGUNDO_EXERCICIO_OPERARIO.pdf

RESULTADO DO TERCEIRO EXERCICIO E PROPOSTA DE CONTRATACIÓN

contratacion_operario.pdf

COMPARTIR