Resolución pola que se aproba a lista definitiva de aspirantes admitidos coa categoría de técnico en creación de empresas e autoemprego

99

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS COA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CREACIÓN DE EMPRESAS E AUTOEMPREGO

 

COMPARTIR