Resolución pola que se aproba a lista definitiva de aspirantes admitidos coa categoría de técnico en orientación laboral

106

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS COA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN ORIENTACIÓN LABORAL

 

COMPARTIR