Resolución pola que se aproba a lista definitiva de aspirantes admitidos coa categoría de técnico en orientación laboral

105

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS COA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN ORIENTACIÓN LABORAL

 

COMPARTIR