Corrección de erros do anuncio do tribunal cualificador do proceso selectivo convocado para o nomeamento de 2 funcionarios/as interinos/as coa cotegoria de creación de emrpesas

78

CORRECCIÓN DE ERROS DO ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA O NOMEAMENTO DE 2 FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COA COTEGORIA DE CREACIÓN DE EMRPESAS

 

COMPARTIR