Resolución pola que se admite definitivamente a dona irene gonzález gonzález no proceso selectivo interino coa categoría de técnico orientador laboral

103

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ADMITE DEFINITIVAMENTE A DONA IRENE GONZÁLEZ GONZÁLEZ NO PROCESO SELECTIVO INTERINO COA CATEGORÍA DE TÉCNICO ORIENTADOR LABORAL

 

COMPARTIR