Anuncio tribunal cualificador proceso selectivo para nomeamento de 3 funcionarios interinos categoría técnico orientación laboral (revisión valoración concurso, puntuacións totais e realización proba práctica por dona susana candieira)

97

ANUNCIO TRIBUNAL CUALIFICADOR PROCESO SELECTIVO PARA NOMEAMENTO DE 3 FUNCIONARIOS INTERINOS CATEGORÍA TÉCNICO ORIENTACIÓN LABORAL (REVISIÓN VALORACIÓN CONCURSO, PUNTUACIÓNS TOTAIS E REALIZACIÓN PROBA PRÁCTICA POR DONA SUSANA CANDIEIRA)

 

COMPARTIR