Corrección erro material advertido no anunco do tribunal cualificador do proceso selectivo convocado para o nomeamento de 2 funcionarios/as interinos/as coa categoría de creación de empresas e autoemprego

88

CORRECCIÓN ERRO MATERIAL ADVERTIDO NO ANUNCO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA O NOMEAMENTO DE 2 FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COA CATEGORÍA DE CREACIÓN DE EMPRESAS E AUTOEMPREGO

COMPARTIR