ADMINISTRATIVO (Promoción Interna)

165

VALORACIÓN DE MÉRITOS E CONVOCATORIA DO PRIMEIRO EXERCICIO

RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO SEGUNDO

PLANTILLA TIPO TEST COAS RESPOSTAS

ANUNCIO LECTURA DO SEGUNDO EXERCICIO

RESULTADO DE SEGUNDO EXERCICIO, CUALIFICACIÓN DEFINITIVA E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

COMPARTIR