ADMINISTRATIVO (Libre)

374

PUNTUACION PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA O SEGUNDO admivo libre.pdf

EXERCICIO TIPO TEST CON RESPOSTAS

ANUNCIO MODIFICACIÓN PUNTUACIÓN PRIMEIRO EXERCICIO.pdf

ANUNCIO DO TRIBUNAL.pdf

CONVOCATORIA LECTURA POLOS ASPIRANTES

CUALIFICACIÓN SEGUNDO EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA O TERCEIRO.pdf

CUALIFICACION TERCEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA CUARTO.pdf

CUALIFICACIÓN DO CUARTO EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA O QUINTO

CUALIFICACIÓN QUINTO EXERCICIO, CUALIFICACIONS DEFINITVAS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

COMPARTIR