CONSELLO DA MULLER

54

O Consello  da Muller de Pontevedra pola Igualdade é un órgano de  participación de carácter consultivo e informativo.

 

O seu obxectivo é garantir a participación das  mulleres do municipio no desenvolvemento 

e impulso do principio de igualdade de oportunidades nos diferentes ámbitos da vida política, cultural, económica

e social de Pontevedra.

COMPARTIR