Cerimonias de Bebés

71

Qué son?

Ante a demanda expresada por unha parte da cidadanía, o Concello decidiu celebrar este tipo de eventos, como actos públicos de recoñecemento a novos cidadáns e cidadás.

Por qué se realizan?

Pontevedra, considerada Cidade Amiga da Infancia, aposta por convertirse nunha cidade na que as nenas e os nenos poidan medrar en espazos sans, integradores e amábeis, na que servizos básicos como a educación, a sanidade e a cultura se presten con garantías públicas e na que as políticas de apoio á infancia estean presentes en todos os ámbitos da xestión pública, desde a accesibilidade á mobilidade infantil, pasando pola educación viaria, as programacións cultural, festiva e deportiva, as políticas de benestar e o apoio á educación, entre outros.

Moitas persoas desexan celebrar un acto de testemuña pública do nacemento dun novo membro das súas familias, a través dunha cerimonia de benchegada á cidadanía, polo que se planificaron todos os detalles para acometer este tipo de eventos coa dignidade e a formalidade necesarias para que resulten un acontecemento memorábel.

Como son estas cerimonias?

As cerimonias serán colectivas, mensuais, programadas e organizadas segundo un protocolo elaborado expresamente con esta finalidade.

Podese elexir o mes da celebración chamando o teléfono 80 43 03 ou ben acudindo ao gabinete de Alcadía do concello en horario laboral durante a semana.

Terán lugar no Pazo de Mugartegui un día sábado pola mañá, se ben estes aspectos son flexibles e irán regulándose a medida que se vaian celebrando eventos e que se poidan axustar todos os extremos para perfeccionalos, adaptalos no posíbel á demanda dos interesados e lograr a máxima dignidade e comodidade dos participantes.

Qué documentos hai que achegar?

Tan só unha solicitude de celebración, que podes baixar aquí mesmo, e unha fotocopia do Libro de Familia

Organización

Para participar máis doadamente na cerimonia, pode chamar ao teléfono 986 804 303 para coñecer todo o que necesite saber sobre a mesma, e sobre todo, 

— Indicar o número aproximado de asistentes

Fotografías do Pazo de Mugartegui

enlace

Para máis información

Servizo de Protocolo
Rúa Michelena, 30, 3º
Tlf 986 804 303

Ver documento PDF
Ver documento PDF

COMPARTIR