Aluga

86

Este programa vai dirixido ao fomento do aluguer de vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro das medidas deseñadas polo IGVS para facilitar o acceso a unha vivenda digna e adecuada.

Na actualidade, estas axudas están pendentes de convocatoria pública (resolución do 21 de decembro de 2012, DOG núm. 247 do 28 de decembro).

A información/tramitación destas axudas pode facerse nas oficinas do IGVS ou a través da seguinte ligazón:

http://www.igvs.xunta.es

COMPARTIR