513 OA BIS-COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS, INSTALACIÓNS E APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS, PROFESIONAIS OU INDUSTRIAIS.

130

Ver documento PDF

COMPARTIR