Alertas en Redeaxuda

88


Fundación Amigos de Galicia. Precisa dúas lavadoras e dúas neveiras. Contacto 617 351 192

Fundación meniños. Precisa toallas . Contacto 986 850 156 / 678 754 933 

 

Grazas por espallalo

COMPARTIR