Lista de Reserva Provision Interina dunha Praza de Inspector Urbanismo 2014

215

ANUNCIO BOP BASES LISTA RESERVA PROVISION INTERINOS INSPECTOR URBANISMO.pdf

MODELO DE INSTANCIA INSPECTOR URBANISMO INTERINO 2014.pdf

PUBLICACION BOP CORRECCION ERRO BASES.pdf

RESOLUCIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS PROCESO SELECTIVO PARA NOMEAMENTO INTERINO INSPECTOR URBANISMO E MEDIO AMBIENTE.pdf

RESOLUCIÓN DEFINITVA ADMITIDOS, CONSTITUCIÓN TRIBUNAL E DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO INSPECTOR DE URBANISMO.pdf

ANUNCIO DA LECTURA DO PRIMEIRO EXERCICIO

COMPARTIR