Axudas a proxectos de enerxías renovables (INEGA). Convocatoria para o ano 2015

306

BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS PARA A CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE PEQUENAS INFRAESTRUTURAS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES. CONVOCATORIA 2017. Ver

Rematou o prazo para solicitar esta subvención.

Solicitudes:

O prazo para presentar as solicitudes será de 1 mes a contar desde o día 24/03/2017. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Información aos interesados:

Máis información

Páxina web do INEGA (www.inega.es)
Teléfono 981541500
Presencialmente, no Inega (rúa Avelino Pousada Antelo, 5, San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela), cita previa no teléfono 981541500

COMPARTIR