Lista de reserva (lista B) coa categoría de Técnico Administración Xeral

612

ANUNCIO BOP BASES LISTA

MODELO DE INSTANCIA LISTA SUBSTITUCIÓN 2016 TÉCNICO ADMÓN XERAL

PUBLICACIÓN NO  BOP CORRECCIÓN ERRO BASES REGULADORAS LISTA RESERVA TÉCNICO ADMÓN XERAL

COMPARTIR