Rexeitamento a crear un único xulgado uniprovincial en materia de cláusulas hipotecarias

    5

    A Xunta de Goberno recibiu esta mañá a proposta da Alcaldía, dirixida ao Pleno do Concello, para rexeitar a creación dun único xulgado uniprovincial en materia de cláusulas hipotecarias abusivas do Consello Xeral do Poder Xudicial, sumándose ao rexeitamento do Colexio de Avogados de Pontevedra evitando calquera medida que prexudique á cidadanía afectada nestes procedementos.

    Acordo da Xunta de Goberno Local sobre o xulgado especial hipotecario

    COMPARTIR