Subvencións fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e fomento da conservación, seguridade e accesibilitade do Plan estatal 2018-2021. Convocatoria 2018.

197

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Bases reguladoras das subvencións dos Programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilitabilidade en vivendas e d e fomento da xonservación da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021. Ver.

Prazo: 1 mes contado a partir do 22/08/2018.

Máis información: actuacións subvencionables, solicitudes, lugar, documentación.

Liñas de axudas:

a) Liña A, axuda ao fomento de mellora da eficacia enerxética e da sustentabilidade en vivendas; a súa finalidade é financiar obras de mellora da eficiencia enerxética e da sustentabilidade, con especial atención á envolvente edificatoria.

b) Liña B, axuda ao fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas; a súa finalidade é financiar obras de conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade.

COMPARTIR