Subvencións dos Programas de fomento do parque de vivenda en alugamento e de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade.

14

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se convocan as subvencións dos programas de fomento do parque de vivenda en alugamento e de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (Códigos de procedemento VI432C e VI432D).

Prazo para solicitar esta subvención: do 07/02/2020 ao 07/04/2020

Máis información.

COMPARTIR