Subvencións dos Programas de fomento do parque de vivenda en alugamento e de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade.

25

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se convocan as subvencións dos programas de fomento do parque de vivenda en alugamento e de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (Códigos de procedemento VI432C e VI432D).

Rematou o prazo para solicitar esta subvención.

Máis información.

COMPARTIR