Galería do Entroido. Presentación do Loro Ravachol

6

“Vai de baranda”, presentación do disfraz do Loro Ravachol.

COMPARTIR