Patrimonio

Servizo de Patrimonio do Concello de Pontevedra

Servizo de Patrimonio do Concello
Rúa don Filiberto s/n
Teléfono 986 868 611 Ext. 7273/74
patrimonio@pontevedra.eu

X