OUTRAS AXUDAS

Axudas na ARI dos Camiños de Santiago

AXUDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ARI) DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO Orde do 22 de decembro de 2015 (DOG núm. 246 do 28/12/2015). Ver Prazo para...

Axudas para a instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade. Convocatoria 2018.

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA Bases reguladoras das subvencións do Programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial...

Axudas do IGAPE para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña...

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A PARTICULARES PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAIS E PEZAS DE MOBILIARIO DE...

Axudas para a renovación de fachadas e cubertas de lousa. Convocatoria 2017.

  CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA Orde do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reuladoras para a concesión de subvencións para...

Axudas para a rehabilitación con granito de fachadas. Convocatoria 2017.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA Orde do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para...

Axudas para a renovación de cubertas de tella cerámica. Convocatoria 2017.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA Orde do 19 de xuño de 2017_ DOG 31/12/2015 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións...

Axudas para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e...

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO CONVOCATORIA PARA O 2017 DAS SUBVENCIÓNS A FONDO PERDIDO PARA O REMATE DE FACHADAS E CUBERTAS, REHABILITACIÓN E RECONSTRUCIÓN...

Subvencións do Programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal 2013-2016. Convocatoria 2017.

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA Bases reguladoras das subvencións do Programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación...

Subvencións ao informe de avaliación dos edificios (IAEd). Convocatoria 2017.

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS E VIVENDA Bases reguladoras das subvencións do programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios (IAEd) do Plan estatal...

Axudas do Plan renove de fiestras para o ano 2017

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS RELATIVA AO PLAN RENOVE DE FIESTRAS, ASÍ COMO A SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS...

Axudas do Plan renove de caldeiras de alta eficiencia para o ano 2015

CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS RELATIVAS AO PLAN RENOVE DE CALDEIRAS DE ALTA EFICIENCIA, E DA SELECCIÓN DE ENTIDADES...

Axudas para a rehabilitación enerxética de edificios existentes (IDAE)

PROGRAMA DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES Resolución do 25 de setembro de 2013_ BOE núm. 235, do 01/10/2013. Ver modificado pola...

Axudas a proxectos de enerxías renovables (INEGA). Convocatoria para o ano 2015

BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS PARA A CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE PEQUENAS INFRAESTRUTURAS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES. CONVOCATORIA 2017. Ver Rematou o prazo para...