OUTRAS AXUDAS

Subvencións fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e fomento da conservación, seguridade...

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO Bases reguladoras das subvencións dos Programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilitabilidade en vivendas e d...

Axudas na ARI dos Camiños de Santiago

AXUDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ARI) DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO Orde do 22 de decembro de 2015 (DOG núm. 246 do 28/12/2015). Ver Prazo para...

Axudas para a instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade. Convocatoria 2018.

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA Bases reguladoras das subvencións do Programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial...

Axudas do IGAPE para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña...

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A PARTICULARES PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAIS E PEZAS DE MOBILIARIO DE...

Axudas para a renovación de fachadas e cubertas de lousa. Convocatoria 2017.

  CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA Orde do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reuladoras para a concesión de subvencións para...

Axudas para a rehabilitación con granito de fachadas. Convocatoria 2017.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA Orde do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para...

Axudas para a renovación de cubertas de tella cerámica. Convocatoria 2017.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA Orde do 19 de xuño de 2017_ DOG 31/12/2015 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións...

Axudas para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e...

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO CONVOCATORIA PARA O 2017 DAS SUBVENCIÓNS A FONDO PERDIDO PARA O REMATE DE FACHADAS E CUBERTAS, REHABILITACIÓN E RECONSTRUCIÓN...

Subvencións ao informe de avaliación dos edificios (IAEd). Convocatoria 2017.

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS E VIVENDA Bases reguladoras das subvencións do programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios (IAEd) do Plan estatal...

Axudas do Plan renove de fiestras para o ano 2017

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS RELATIVA AO PLAN RENOVE DE FIESTRAS, ASÍ COMO A SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS...

Axudas do Plan renove de caldeiras de alta eficiencia para o ano 2015

CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS RELATIVAS AO PLAN RENOVE DE CALDEIRAS DE ALTA EFICIENCIA, E DA SELECCIÓN DE ENTIDADES...

Axudas para a rehabilitación enerxética de edificios existentes (IDAE)

PROGRAMA DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES Resolución do 25 de setembro de 2013_ BOE núm. 235, do 01/10/2013. Ver modificado pola...

Axudas a proxectos de enerxías renovables (INEGA). Convocatoria para o ano 2015

BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS PARA A CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE PEQUENAS INFRAESTRUTURAS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES. CONVOCATORIA 2017. Ver Rematou o prazo para...