OUTRAS AXUDAS

Subvencións fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e fomento da conservación, seguridade...

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO Bases reguladoras das subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilitabilidade e de fomento da...

Axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos para menores de 35 anos....

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO Bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos. Ver Prazo solicitude: do 03/07/2019 ata o 31/10/2019. Mais...

Axudas na ARI dos Camiños de Santiago

AXUDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ARI) DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO E DO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS Resolución do 20 de xuño de 2019...

Axudas dirixidas a particulares destinadas a proxectos de uso térmico con biomasa, aerotermia e...

Bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa destinda a particulares. Ver Bases reguladoras das subvencións...

Axudas financieiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas....

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se realiza a convocatoria pública, para a anualidade 2019, das...

Axudas para a instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade. Convocatoria 2018.

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA Bases reguladoras das subvencións do Programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial...

Axudas do IGAPE para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña...

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A PARTICULARES PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAIS E PEZAS DE MOBILIARIO DE...

Axudas para a renovación de fachadas e cubertas de lousa. Convocatoria 2017.

  CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA Orde do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reuladoras para a concesión de subvencións para...

Axudas para a rehabilitación con granito de fachadas. Convocatoria 2017.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA Orde do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para...

Axudas para a renovación de cubertas de tella cerámica. Convocatoria 2017.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA Orde do 19 de xuño de 2017_ DOG 31/12/2015 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións...

Axudas para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e...

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO CONVOCATORIA PARA O 2017 DAS SUBVENCIÓNS A FONDO PERDIDO PARA O REMATE DE FACHADAS E CUBERTAS, REHABILITACIÓN E RECONSTRUCIÓN...

Subvencións ao informe de avaliación dos edificios (IAEd). Convocatoria 2017.

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS E VIVENDA Bases reguladoras das subvencións do programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios (IAEd) do Plan estatal...

Axudas do Plan renove de fiestras para o ano 2017

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS RELATIVA AO PLAN RENOVE DE FIESTRAS, ASÍ COMO A SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS...