Plan Autonómico Rehavita 2015-2020

PLAN GALEGO DE REHABILITACIÓN, ALUGUER E MELLORA DE ACCESO Á VIVENDA 2015-2020 (PLAN  REHAVITA)

O Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda é o primeiro que elabora íntegramente a Xunta de Galicia e nace co obxectivo principal de crear liñas de axudas que faciliten o acceso á vivenda ás persoas que máis o necesitan e previr a exclusión residencial.

Plan estratéxico 2015/2020

O Plan rehaVita, que se porá en marcha de xeito inmediato, articúlase arredor de catro eixes que se desenvolven a través de programas de actuación. Estes eixes son:

1. Acceso á vivenda, que se desenvolverá a través dos seguintes programas:

 • Programa 1. Promoción pública de vivendas
 • Programa 2. Apoio á promoción pública de vivendas protexidas de protección autonómica
 • Programa 3. Apoio aos adquirentes e cooperativas de vivendas de protección autonómica
 • Alugueiro de vivenda

2. Rehabilitación de vivendas e renovación urbana, conta cos seguintes programas de actuación:

 • Programa 1. A rehabilitación illada
 • Programa 2. Rehabilitación directa polo IGVS
 • Programa 3. Áreas de Rehabilitación Integral
 • Programa 4. Outras actuacións de Rehabiltación

3. Prevención da exclusión residencial, cos seguintes programas:

 • Programa 1. Vivenda de inserción
 • Programa 2. Realoxamento de afectados por execucións hipotecarias
 • Programa 3. Programa de apoio a situacións de emerxencia residencial

  Programa do Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVita. Bases reguladoras

  Prazo de presentación de solicitudes: 29/08/2015 – 30/11/201

  Rematou o prazo para solicitar esta axuda.   

  Dende o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e terminará ao esgotamento da partida orzamentaria contida nesta convocatoria, e en todo caso ata o día 30 de novembro de 2015.

  Solicitude

4. Outras medidas en materia de vivenda