Oficina Técnica de Rehabilitación

A Oficina Técnica de Rehabilitación do Concello de Pontevedra informa, asesora e xestiona a tramitación de axudas, aos particulares que deciden rehabilitar as súas vivendas, de acordo co que establece o Plan Estatal de Vivenda vixente.

O equipo da Oficina é un apoio en todo o proceso de rehabilitación, pola capacidade técnica e a proximidade á cidadanía e residentes.

Xestións que leva a cabo

  • Asesora e informa ao público das actuacións que contempla o Plan de Vivenda que esté vixente
  • Tramita os expedientes e realiza o seguimento técnico de obras do Plan de Vivenda

  • Realiza as visitas técnicas necesarias das actuacións de rehabilitación con axudas autonómicas ou estatais

  • Supervisa os orzamentos

  • Colabora e coordina as accións e programas que desenvolve a Oficina cos departamentos municipais implicados

Enderezo: r/ Don Filiberto, s/n (Edif. Teatro Ppal., 3º andar) 36071 – Pontevedra

Tél.: 986804335 Fax: 986841386 e-mail: otrehabilitacion@pontevedra.eu

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X