Planeamento de desenvolvemento

Datos xerais do Concello de Pontevedra
ÁmbitoFiguraTítuloAprob defBOPDOGNormativa
A-1 (O Vao)Plan de actuación urbanísticaUSO INDUSTRIAL-COMERCIAL A-1.1 O VAO
1994-12-231996-11-151996-11-15
A-1 (O Vao)Plan parcialUSO INDUSTRIAL-COMERCIAL A-1.1 O VAO
1996-09-261996-11-151996-12-131996-11-15
A-1 (O Vao)Modificación puntualPP POLIGONO A-1-1 DO PXOU. O VAO
1999-04-29
1999-06-291999-07-201999-06-29
A-3 (O Campiño)Plan de actuación urbanísticaO CAMPIÑO SECTOR A-3
1992-06-251992-09-091992-09-09
A-3 (O Campiño)Plan parcialO CAMPIÑO SECTOR A-3
1992-06-251992-09-091992-09-09
A-3 (O Campiño)Plan especialDE INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES DO PARQUE EMPRESARIAL DO CAMPIÑO
1994-09-29
A-3 (O Campiño)Modificación puntualPP NUM 2 DO PARQUE EMPRESARIAL O CAMPIÑO. ANTIGO SOLO A-3
2002-02-022002-03-122002-06-112002-03-12
A-3 (O Campiño)Modificación puntualPP PARQUE EMPRESARIAL DO CAMPIÑO
1995-09-281995-12-201995-12-221995-12-20
A-3 (O Campiño)Estudo de detallePARA REAXUSTAR ALIÑACIONS E ORDENAR VOLUMES EDIFICABLES NA PARCELA A-38 NO PARQUE EMPRESARIAL DE O CAMPIÑO
2011-07-182011-08-122011-08-29
B-1 (Valdecorvos)Modificación puntual nº 2PXOU en Valdecorvos con ordenación detallada V-22008-01-112008-03-10
2008-02-082008-03-10
B-2 (A Parda Conde Bugallal)Plan parcialSECTOR B-2
2005-09-232005-11-30
2005-11-172005-11-30
B-3 (Campolongo)Plan parcialSECTOR B-3
2005-05-202005-07-132005-07-202005-07-13
B-3 (Campolongo)Porcentaxe VPPPorcentaxe de vivenda protexida2013-07-232013-08-132013-08-29
B-4 (Fonte-santa)Plan de actuación urbanísticaFONTE-SANTA
1993-05-131994-02-021993-06-11
1994-02-02

B-4 (Fonte-santa)Plan parcialSECTOR B-4 "FONTE-SANTA"
1993-06-231994-02-02
1994-02-02
B-4 (Fonte-santa)Modificación puntualPP SECTOR B-4 "FONTE-SANTA"
2007-08-102007-11-292007-12-182008-02-06
B-4 (Fonte-santa)Modificación puntual nº 2PP SECTOR B-4 "FONTE-SANTA", modificación nº 2
2016-03-212016-06-072016-05-242016-06-07
B-4 (Fonte-santa)Estudo de detalleESTUDO DE DETALLE, SECTOR B-4 "FONTE-SANTA"1998-04-291998-05-221998-05-19
B-8 (Cons-Mourente)Plan de sectorizaciónSOLO URBANIZABLE B-8 EN CONS, PARROQUIA DE MOURENTE2012-10-03
B-10 (A Corva - Salcedo)Plan parcialPOLIGONO B-10, FINCA A CORVA. SAN BRAIS
1999-10-301999-12-282000-03-01
C-1 (Salcedo)Plan parcialPlan parcial C-11995-02-231995-05-041995-04-06
1995-05-04
PEID (Crematorio San Amaro)Plan especialDE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES PARA TANATORIO CREMATORIO
2009-05-222009-07-31
2009-07-14
2009-07-31
PEPRICA (Centro histórico)Plan especialDE PROTECCION, REFORMA INTERIOR E CONSERVACION ARTISTICA DO CONXUNTO HISTORICO ARTISTICO
2003-02-27
Correc. Erros 2003-12-19
2003-06-03
2003-05-23
Correc. Erros 2004-03-30
2003-06-03
PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntualPEPRICA MODIFICACIÓN PUNTUAL PARA EXECUCIÓN S.T.S.X.G.2015-12-212016-02-152016-02-042016-02-15
PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntualMODIFICACIÓN PUNTUAL DO PEPRICA PARA CUMPRIMENTO DA SENTENZA DO TSXG DE 02/07/2009, CONFIRMADA POLA SENTENZA DO 03/05/13 DO TS, RESPECTO DO ELEMENTO Z4-C52-16, QUE ATINXE AO PREDIO E EDIFICIO SITO NA RUA MICHELENA Nº 242013-11-182014-01-152013-12-242014-01-15

PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntual nº 2MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PEPRICA PARA O CUMPRIMENTO E EXECUCIÓN DA SENTENZA DO TSX DE GALICIA, RELATIVA AO ACORDO DO PLENO DO CONCELLO DO 18/11/2013, DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DO PEPRICA, RESPECTO DO ELEMENTO Z4-C52-16, QUE ATINXE AO PREDIO E EDIFICIO SITO NA RUA MICHELENA Nº 242015-12-212016-02-152016-02-042016-02-15
PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntualPEPRICA PARA MUSEIZACION DE RESTOS ARQUEOLOXICOS ACHADOS NAS PRAZAS DO PEIRAO E VALENTIN GARCIA ESCUDERO E RUAS MESTRE MATEO E SANTA MARIA.
2010-10-222011-01-122010-12-232011-01-12
PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntualSEGUNDA DO CATALOGO DO PEPRICA EN DIVERSOS ELEMENTOS
2006-10-202007-05-24
2006-12-212007-05-24
PEPRICA Modif. puntual (Centro histórico)Modificación puntualPEPRICA DO CONXUNTO HISTORICO DE PONTEVEDRA, NA SUA FICHA 5-54-2, EDIFICIO SARMIENTO: CONVENTO E ADOSADOS. MUSEO E ARQUIVO PROVINCIAL
2004-11-192005-03-042005-02-282005-03-04
PERI (Campolongo)Plan especialDE REFORMA INTERIOR PARA O DESENVOLVEMENTO URBANISTICO DO POLIGONO DELIMITADO EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO DO PXOU EN CAMPOLONGO
2012-11-222013-02-222013-01-312013-02-22
PERI (Estribela)Plan especialDE REHABILITACION INTERIOR ESTRIBELA
2007-02-162007-05-092007-04-202007-05-09
PERI (Estribela) Estudo detalleEstudo de detallePARA REAXUSTAR LIÑACIONS CORRESPONDENTES A PARCELAS SITUADAS NO EIDO DO PERI DE ESTRIBELA: AVDA MONTERO RIOS 28, AVDA DO MARQUES DE VALTERRA 1
2010-10-222010-11-232010-12-01
PLAN ESPECIAL (Porto - Estribela)Plan especialDE ORDENACION PORTO DE MARIN E RIA DE PONTEVEDRA
2000-10-032000-11-132000-11-152000-11-13
PLAN ESPECIAL Modif. puntual (Porto - Estribela)Modificación puntualPE PORTO DE MARIN E RIA DE PONTEVEDRA. REORDENACION DEL SUBSECTOR S.2.3
2008-06-032008-06-192008-06-242008-06-19
PLAN ESPECIAL Modif. puntual (Porto - Estribela)Modificación puntualPE PORTO DE MARIN E RIA DE PONTEVEDRA
2005-02-042005-02-282005-02-152005-02-28
PLAN ESPECIAL Estudo detalle (Porto - Estribela)Estudo de detalleSECTOR S-5, PLAN ESPECIAL DE ORDENACION DO PORTO DE MARIN E RIA DE PONTEVEDRA
2002-01-112002-01-28
PLAN ESPECIAL (Traseiras da Peregrina)Plan especialDE REHABILITACION DA ZONA DEGRADADA POLAS TRASEIRAS DOS EDIFICIOS DO RUEIRO 135 FRONTE AO SANTUARIO DA VIRXE DA PEREGRINA
2010-07-232010-10-152010-09-152010-10-15
UA-1 PERI (O Burgo)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-1
2005-08-262005-12-092005-11-172005-12-09
UA-2 PERI (Pasarón)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-2
2000-03-252000-04-102000-04-112000-04-10
UA-4 PERI (Pasarón - O Burgo)Modificación de delimitaciónModificación de delimitación UA-42003-05-122003-06-192003-06-23
UA-5 PERI (Finca do Teucro)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-5
2007-10-192008-03-312007-11-272008-03-31
UA-6 PERI (Santa Clara - Perfecto Feijoo)Modificación PxouMODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU UA-61996-05-301996-09-041996-07-231996-09-04
UA-7 PERI (Tafisa)Modificación PxouMODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU UA-72010-10-252010-12-092010-11-082010-12-09
UA-7 PERI (Tafisa)Modificación PxouMODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU UA-72007-12-21 2008-01-21
UA-10 PERI (Ernesto Caballero)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-10
2001-05-262001-07-302001-10-082001-07-30
UA-11 PERI (A Estrada - San Amaro)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-11 RUAS A ESTRADA, SAN MAURO
2003-02-272003-05-202003-08-052003-05-20
UA-12 PERI (San Amaro)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-12 SAN AMARO
2000-12-282001-02-212001-02-232001-02-21
UA-13 PERI (Pedra do Lagarto)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-13 PEDRA DO LAGARTO
2003-03-292003-10-022003-07-152004-08-10
UA-14 PERI (A Parda)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-14
1994-09-291994-10-281994-11-221994-10-28

UA-15 PERI (Pintor Laxeiro)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-15, RUA PINTOR LAXEIRO
2004-05-212004-11-022004-09-172004-11-02
UA-16 PERI (Campolongo)Modificación PxouMODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU UA-162002-09-282002-11-062002-10-15
UA-17 (O Nodales)Estudo de detalleUNIDADE DE ACTUACION NUM 17.
1993-04-29
UA-18 PERI (Eduardo Pondal)Plan especialDE REFORMA INTERIOR DA UA-18
2004-04-232004-07-20
2004-08-02
2004-07-052004-07-20
UA-19 PERI (Campus Universitario)Plan especialDE REFORMA INTERIOR NA UA-19 PARA A CREACION DE DOTACIONS URBANISTICAS E EQUIPAMENTO COMUNITARIO
1993-04-291993-06-231993-06-23

UA-19 PERI (Campus Universitario)Modificación puntualPERI UA-19 CAMPUS UNIVERSITARIO
2008-10-242009-04-022009-03-16
2009-04-02
2009-04-07

UA-19 PERI (Campus Universitario)Estudo de detallePARCELAS NUM 5 DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA. DESENVOLVEMENTO DO PERI UA-19 DO PXOU POLA UNIVERSIDADE DE VIGO
2003-08-01
2003-10-032003-09-30
UA-20 Proxecto Urb. (Pasarón)Proxecto de urbanizaciónPROXECTO DE URBANIZACIÓN UA-202005-08-262005-09-22
UA-22 Modif. Puntual PXOU (Rosalía de Castro)Modificación puntualMODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU1997-04-141997-05-151997-05-281997-05-15
UA-24 PERI (A Parda)Plan especialDE REFORMA INTERIOR NO AMBITO DA UA-24 DO PXOU (RUAS FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE E CONDE DE BUGALLAL)
2011-01-202011-03-282011-03-072011-03-28
UA-27 PERI (O Gorgullón)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-27
2001-03-312002-07-052002-08-282002-07-05
UA-27 Modif. PERI (O Gorgullón)Modificación puntualPERI DA UA-27
2005-07-222005-09-27
2005-09-222005-09-27
UA-28 (Mollavao)Estudo de detallePARA LA ORDENACION URBANISTICA DE LA UNIDAD DE ACTUACION 28 DEL PGOU (SALVADOR MORENO 51)
1998-01-29
UA-28 (Mollavao)Estudo de detallePARA LA ORDENACION URBANISTICA DE LA UNIDAD DE ACTUACION 28 DEL PGOU (SALVADOR MORENO 51)
1996-01-25
UA-28 (Mollavao)Estudo de detallePARA LA ORDENACION URBANISTICA DE LA UNIDAD DE ACTUACION 28 DEL PGOU (SALVADOR MORENO 51)
1993-09-301993-11-30

UA-29 (Avda. Estación)Estudo de detalleESTUDIO DE DETALLE UA-291993-11-29
1994-12-051995-01-30
UA-34 PERI (Loureiro Crespo - José Malvar)Plan especialDE REFORMA INTERIOR UA-34. ESQUINA RUAS LOUREIRO CRESPO E JOSE MALVAR
2004-09-172005-03-212005-02-032005-03-21
UA-34 Modif. PERI (Loureiro Crespo - José Malvar)Modificación puntualPERI UA-34 PARA CONSTRUCCION DE APARCADOIRO SUBTERRANEO PUBLICO
2009-03-272009-06-04

2009-05-202009-06-04


UA-35 Estudo detalle (Antón Fraguas)Estudo de detalleESTUDO DE DETALLE FÁBRICA REYES HERMANOS UA-351999-10-302000-02-01
2000-02-21
UA-35 PEID (Antón Fraguas)Plan especialDE INFRAESTRUCTURAS E DOTACIONS NO SOLO E SUBSOLO PARA VIALES NA UA-35. RUA ANTON FRAGUAS
2007-07-202007-09-24
Anulado por STS 2014-05-09
UA-35 PEID (Véteris)Plan especialDE INFRAESTRUCTURAS E DOTACIONS NO SOLO E SUBSOLO PARA VIALES NA UA-35. RUA ANTON FRAGUAS EN EXECUCIÓN DE SENTENCIA DITADA O 23-06-2011
2016-04-182016-06-172016-06-012016-06-17
UA-37 Estudo detalle (A Tablada)Estudo de detalleESTUDO DE DETALLE UA-371992-01-301992-03-13
UA-39 Estudo detalle (O Pino)Estudo de detalleUA-39, RUAS MANUEL COLMEIRO, URBANO LUGRIS E VIRXILIO BLANCO, CAMIÑO DAS ABELEIRAS E INSTITUTO TORRENTE BALLESTER
2003-12-192004-02-202004-03-11

ESTUDO DETALLE (Ramón Peña)Estudo de detalleREORDENACION DE VOLUMES NO RUEIRO 208 DO PXOU, NA RUA RAMON PEÑA.
2008-10-242008-12-112008-12-182008-12-11
ESTUDO DETALLE (Rosalía de Castro)Estudo de detallePARA COMPLETAR E REAXUSTAR ALIÑACIONS E RASANTES DE SOLAR NA MAZA 121 DO PXOU
2007-08-18
ESTUDO DETALLE (Avda. Camelias-Lourizán)Estudo de detallePARA REAXUSTE DE ALINEACIONS NA AVENIDA DAS CAMELIAS, LOURIZAN
2007-08-102007-10-172007-10-182007-10-17
ESTUDO DETALLE (rúa Blanco Amor)Estudo de detallePARA ORDENACION DE VOLUME DO EDIFICIO (BLOQUE A4) A CONSTRUIR NA PARCELA DO RUEIRO 217 BIS, RUAS EDUARDO BLANCO AMOR, LUIS BRAILLE E RUA DE ACCESO RESTRINXIDO
2007-03-232007-04-242007-04-24
ESTUDO DETALLE (Xoan Carlos I / Camiño San Amaro)Estudo de detalleAVDA XOAN CARLOS I - CAMIÑO SAN AMARO
2006-12-29
ESTUDO DETALLE (Pza. Barcelos)Estudo de detalleNA PRAZA DE BARCELOS NUM 24, 25
2004-01-232004-03-302004-03-11
ESTUDO DETALLE (Loureiro Crespo)Estudo de detalleRUA DOUTOR LOUREIRO CRESPO NUM 38 E 40
2003-11-212003-12-152004-01-14
ESTUDO DETALLE (rúa Virxilio Branco)Estudo de detallePARCELAS NA RUA PINTOR VIRXILIO BRANCO
2003-11-212003-12-112003-12-15
ESTUDO DETALLE (Avda. Vigo)Estudo de detalleDETERMINACION DE RASANTES DE ZONA VERDE SITA ENTRE A AVDA DE VIGO E RUA DE NOVA APERTURA
2003-08-012003-09-24
ESTUDO DETALLE (Arcebispo Malvar/Pardo Bazán)Estudo de detallePARA A REORDENACION DE VOLUMES ENTRE AS RUAS CONDESA DE PARDO BAZAN, ARCEBISPO MALVAR E XAN GUILLERMO
2002-06-292002-08-092002-09-03

ESTUDO DETALLE (Zona da Eiriña)Estudo de detallePARA O ESTABLECEMENTO DE ALIÑACION E ORDENACION DE VOL. NO POL 9 DO PXOM
2002-01-29
ESTUDO DETALLE (rúa da Seca)Estudo de detalleAJUSTE DE ALINEACIONES EN SOLAR SITUADO EN LA CALLE BERNANDINO FONDEVILA1993-01-28
ESTUDO DETALLE (Lavadoiro San Amaro)Estudo de detalleREAXUSTE DE ALIÑACIÓNS E REURBANIZACIÓN DE ESPAZO PÚBLICO CON REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO DE SAN AMARO

2018-04-13

Planeamento histórico

FiguraÁmbitoTítuloAprob. def.BOPDOGNormativa
Histórico: Plan ParcialMONTE PORREIRO1975-04-10

Enlaces BOE, DOG e BOP

X