Planeamento en tramitación

Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Pontevedra

O Plan xeral de Ordenación Urbana (PXOU) é o instrumento urbanístico de ordenación integral do termo municipal; norma xurídica de obrigado cumprimento para cidadanía e administración que clasifica o solo para o establecemento do réxime xurídico correspondente que determina os usos admisibles, define os elementos fundamentais da estructura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio e planifica as accións orientadas ao crecemento do Concello.

Aprobación inicial do estudo de detalle de parcela na que se situaba o antigo cuartel da Garda Civil abranguida entre as rúas Doutor Loureiro Crespo e Casimiro Gómez

Información pública do Proxecto de Equidistribución, polo sistema de concerto, nos terreos da ONCE, en desenvolvemento da modificación puntual do PXOU con ordenación detallada e de convenio urbanístico

Información pública do proxecto de equidistribución, polo sistema de concerto, do polígono a do subsector do solo urbanizable A.1-2 do PXOU. Promotora/propietaria única: Inmobiliaria Ponteno SL

Aprobación inicial do Estudo de detalle para reaxuste de aliñacións e reurbanización de espazo público con rehabilitación de lavadoiro en Santo Amaro, Mourente

Aprobación inicial do Estudo de detalle para a ordenación de volumes e a determinación das condicións estéticas e compositivas dos edificios a construir no rueiro 46A do Polígono 1 do eido da modificación actual do PXOU, na antiga Unidade de Actuación nº 7 (TAFISA).

Convenio de actualización e modificación do “Convenio urbanístico subscrito entre o Excmo. Concello de Pontevedra e a Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o 13 de Xullo de 2006”

Horario de atención ao público:
De luns a venres de 8:30 a 13:30 h.
Verán e nadal (16 de xuño a 15 de setembro e de 24 de decembro a 6 de xaneiro) de 9:00 a 13:00 h.


EDIFICIO CHURRUCHAOS
Rúa Churruchaos, 2

PLANTA BAIXA

Servizo de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio Histórico (SUMAPH). Licenzas Urbanísicas. Ext. 7500

2ª PLANTA

Oficina técnica de Licenzas e Inspección
Citas: Ext. 7535-7545

Servizo de Arqueoloxía. Ext.7559

Visita virtual:

Edificio de Churruchaos


LATERAL TEATRO PRINCIPAL
Rúa don Filiberto s/n.

3º ANDAR

Servizo de Disciplina Urbanística. Ext. 7289/88
sdumapo@pontevedra.eu

Oficina Técnica de Rehabilitación. 986 804 335 Ext. 7593
otrehabilitacion@pontevedra.eu

Visita virtual:

Edificio administrativo da Rúa Don Filiberto. Lateral do Teatro Principal.

X