Inicio Concello Corporación Comisións Informativas

Comisións Informativas

As comisións do Pleno son órganos colexiados complementarios do mesmo que teñen por obxecto o estudo, informe e consulta dos asuntos que deban de ser sometidos á decisión do Pleno, o seguimento da xestión do alcalde e do seu equipo de goberno, e aquelas outras atribucións de carácter resolutorio, que lle delegue o Pleno da Corporación de conformidade co establecido no artigo 123.3 da Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local (Art. 130 do Regulamento Orgánico do Pleno e das súas Comisións do Concello de Pontevedra).

 • Estarán formadas por 9 membros, incluído o seu Presidente efectivo e coa seguinte representación proporcional de cada grupo político municipal: 4 membros do grupo municipal do BNG, 2 membros do grupo municipal do PP, 1 membro do grupo municipal do PSdG-PSOE; 1 membro do grupo municipal da Marea de Pontevedra; e 1 membro do grupo municipal mixto (Ciudadanos).
 • As Comisións Permanentes celebrarán sesións ordinarias segundo se precisa:
  • As comisións de Ordenación do Territorio e de Mobilidade celebrarán as súas sesións ordinarias os martes alternos ás 11 horas.
  • As comisións de Réxime Interior e de Economía celebrarán as súas sesións ordinarias os mércores anteriores ao pleno ordinario, ás 13 e 12 horas respectivamente.
  • A comisión de Benestar Social celebrará as súas sesións ordinarias os xoves alternos ás 11 horas.

Comisión de Economía e Facenda, e especial de Contas

Terá as competencias correspondentes ás materias enunciadas, así como Contratación, Promoción Económica e Turismo. Constituirase como Comisión de Contas e exercerá as competencias propias desta cando sexa necesario.

Presidente: Rafael Domínguez Acuña (PP)

Vicepresidenta: Anabel Gulías Torreiro (BNG)

 • Raimundo González Carballo (BNG)
 • Vicente García Legísima (BNG)
 • María dos Anxos Riveiro Portela (BNG)
 • César Alberto Abal González (PP)
 • Paloma Castro Rei (PSOE)
 • Luis Rei Núñez (Marea)
 • María José Rey Martínez (Grupo Mixto, Ciudadanos)
  • Suplente: Iván Puentes Rivera (PSOE)
  • Suplente: Agustín Fernández González (PSOE)
  • Suplente: María del Carmen Moreira Martínez (Marea)

Comisión de Réxime Interior, Participación, Persoal e Xurídica

Terá as seguintes competencias: Réxime interior, Persoal, Matadoiro, Mercados, Venda ambulante, Defensa Xurídica e Participación.

Presidente: Vicente García Legísima (BNG)

Vicepresidenta: Anabel Gulías Torreiro (BNG)

 • Raimundo González Carballo (BNG)
 • Alberto Oubiña Piay (BNG)
 • Rafael Domínguez Artime (PP)
 • José Luis Martín González (PP)
 • Iván Puentes Rivera (PSOE)
 • María del Carmen Moreira Martínez (Marea)
 • María José Rey Martínez (Grupo Mixto, Ciudadanos)
  • Suplente: Paloma Castro Rey (PSOE)
  • Suplente: Agustín Fernández González (PSOE)
  • Suplente: Luis Rei Núñez (Marea)

Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente

Terá as seguintes competencias: Ordenación do Territorio, Planeamento, Xestión e Disciplina Urbanística e Medio Ambiental, Licenzas, Patrimonio Histórico.

Presidenta: María Carme da Silva Méndez (BNG)

Vicepresidente: Luís Bará Torres (BNG)

 • Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo (BNG)
 • Demetrio Gómez Xunqueira (BNG)
 • Jacobo Moreira Ferro (PP)
 • José Luis Martín González (PP)
 • Iván Puentes Rivera (PSdeG-PSOE)
 • Luis Rei Núñez (Ma.Po)
 • María José Rey Martínez (Grupo Mixto-C’s)
  • Suplente: Paloma Castro Rey (PSdeG-PSOE)
  • Suplente: Agustín Fernández González (PSdeG-PSOE)
  • Suplente: María del Carmen Moreira Martínez (Ma.Po)

Comisión de Mobilidade, Infraestruturas, Obras e Servizos

Terá as competencias correspondentes ás materias enunciadas.

Presidente: Luís Bará Torres (BNG)

Vicepresidente: Demetrio Gómez Xunqueira (BNG)

 • Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo  (BNG)
 • María do Carme Da Silva Méndez (BNG)
 • Jacobo Moreira Ferro (PP)
 • Aurora Cañizares Malagón (PP)
 • Iván Puentes Rivera (PSdeG-PSOE)
 • María del Carmen Moreira Martínez (Ma.Po)
 • María José Rey Martínez (Grupo Mixto-C’s)
  • Suplente: Paloma Castro Rey (PSdeG-PSOE)
  • Suplente: Agustín Fernández González (PSdeG-PSOE)
  • Suplente: Luis Rei Núñez (Ma.Po)

Comisión Benestar Social, Cultura e Dinamización sociocultural

Terá as competencias correspondentes ás materias enunciadas, así como Ensino, Deporte, Xuventude, Igualdade e Normalización Lingüística.

Presidenta: María do Carme Fouces Díaz (BNG)

Vicepresidenta: Alberto Oubiña Piay (BNG)

 • María dos Anxos Riveiro Portela (BNG)
 • María do Pilar Comesaña Hermida (BNG)
 • Aurora Cañizares Malagón (PP)
 • María José Rodríguez Teso (PP)
 • Paloma Castro Rey (PSdeG-PSOE)
 • María del Carmen Moreira Martínez (Ma.Po)
 • María José Rey Martínez (Grupo mixto-C’s)
  • Suplente: Iván Puentes Rivera (PSdeG-PSOE)
  • Suplente: Agustín Fernández González (PSdeG-PSOE)
  • Suplente: Luis Rei Núñez (Ma.Po)

Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións

Terá as competencias sinaladas polos arts. 157 e ss. do Regulamento Orgánico do Pleno e das súas Comisións.

Presidente: Paloma Castro Rey (PSdeG-PSOE)

Vicepresidente: María do Pilar Comesaña Hermida (BNG)

 • María do Carme Fouces Díaz (BNG)
 • Vicente García Legísima (BNG)
 • Luís Bará Torres (BNG)
 • Jacobo Moreira Ferro (PP)
 • Aurora Cañizares Malagón (PP)
 • Luis Rei Núñez (Ma.Po)
 • María José Rey Martínez (Grupo mixto-C’s)
  • Suplente: Iván Puentes Rivera (PSdeG-PSOE)
  • Suplente: Agustín Fernández González (PSdeG-PSOE)
  • Suplente: María del Carmen Moreira Martínez (Ma.Po)

Comisión informativa especial para o estudo e impulso do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)

Presidenta: María José Rey Martínez (Grupo mixto-C`s)

Vicepresidenta: Carme da Silva Méndez (BNG)

 • Demetrio Gómez Xunqueira (BNG)
 • Anabel Gulías Torreiro (BNG)
 • Alberto Oubiña Piay (BNG)
 • Jacobo Moreira Ferro (PP)
 • José Luís Martín González (PP)
 • Iván Puentes Rivera (PSdeG-PSOE)
 • Luis Rei Núñez (Ma.Po)

Serán suplentes calquera dos seus restantes membros dos grupos políticos.

Esta comisión reunirase os últimos xoves de cada mes, na Sala de Comisións do Concello, ás 10.00 horas.

O TEMPO

Pontevedra, ES
cielo claro
18.4 ° C
20 °
17 °
82%
0.5kmh
0%
Mar
22 °
Mér
25 °
Xov
20 °
Ven
20 °
Sáb
18 °
X