Datos de contacto

Dirección: Michelena, nº 30 – Soto 1 – 36071 Pontevedra

Teléfono: 986 845 705

Correogrupomunicipalpp@pontevedra.eu

Web: www.ppdepontevedra.com

Redes sociais

 @PP_Pontevedra

 www.facebook.com/pplocalpontevedra

Concelleiros

Jacobo Moreira Ferro
María Aurora Cañizares Malagón
Rafael Dominguez Artime
María José Rodríguez Teso
César Alberto Abal González
Tomás Abeigón Costa
José Luis Martín González
X