Datos de contacto

Dirección: R. Irmáns Nodales, 6, baixo – 36.001 – Pontevedra

Teléfono: 986 843 704

Contactopsoe@pontevedra.eu

Redes sociais

 @PsoePonte

 www.facebook.com/psoepontevedra

 @psoepontevedra

Concelleiros

Agustín Fernández González
Paloma Castro Rey
Iván Puentes Rivera
X