Datos de contacto

Dirección:  Cruz Vermella, 22 baixo – 36002 Pontevedra

Teléfonos: 986 193 815 – 671 788 740

Contactos:

Web: www.mareapontevedra.org

Redes sociais:

 @MareaPontevedra

 https://www.facebook.com/mareapontevedra/

Concelleiros

Luís Rei Núñez
María del Carmen Moreira Martínez
X