Órganos colexiados

ÓrganoRepresentante
Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de GaliciaLuis Alberto Oubiña Piay (BNG)
Consello Territorial da Propiedade InmobiliariaRaimundo González Carballo (BNG)
Mancomunidade Terras de PontevedraMiguel Anxo Fernánez Lores (BNG), 
María Gloria Blanco Rial (PSOE), Pablo Fernández López (PP)
Mancomunidade do VertedoiroMiguel Anxo Fernánez Lores
 (BNG), Raimundo González Carballo (BNG), Mª Carmen Da Silva Méndez
 (BNG), Agustín Fernández González
 (PSOE), Martín Martínez Silva
 (PP), Pablo Fernández López (PP), Gerardo Ramón Pérez Puga (PP), 
Gregorio Revenga Portela
 (Ciudadanos),
Consorcio Galego de Igualdade e BenestarPaloma Castro Rey (PSOE)
Comité asesor do Plan especial de Emerxencia do polígono de Praceres-LourizánEva María Villaverde Pego (BNG)
Eixo AtlánticoAlcalde (BNG), Anabel Gulías Torreiro (BNG)
Comité Local da Cruz Vermella EspañolaPaloma Castro Rey (PSOE)
Grupo de acción local do Programa Europeo Proder IIAlcalde (BNG)
Asociación de desenvolvemento do rural Pontevedra e O MorrazoAlcalde (BNG)
Comisión de desaugamento de encoros da demarcación Galicia Sur – Augas de GaliciaMª Carme da Silva Méndez (BNG)
Mesa Local de ComercioMaría Gloria Blanco Rial (PSOE)
Comisión de EscolarizaciónAgustín Fernández González
 (PSOE)
Fondo Galego de Cooperación e SolidariedadePaloma Castro Rey (PSOE)
Fundación Galicia Obra SocialPablo Fontán Torreiro
Rede de Cidades que camiñanAlcalde (BNG)
Portos de GaliciaMª Carme da Silva Méndez (BNG)
Comisión Mixta de Coordinación e seguimento do acordo de colaboración entre a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello para a construción do novo edificio xudicial.Xosé Manuel Tato Camino, José Carlos Castiñeira Piñeiro
Comisión de seguimento do convenio de colaboración subscrito co Instituto Municipal da Muller para o desenvolvemento do programa de información, formación e prevención da violencia sexual en xovenes e adolescentesPaloma Castro Rey (PSOE)
Sección de Concellos de Interés turístico da FEGAMPMaría Gloria Blanco Rial (PSOE)
Xunta Local de SeguridadeEva María Villaverde Pego (BNG), Daniel Macenlle Díaz
Consello Escolar MunicipalAgustín Fernández González
 (PSOE)
Grupo de desenvolvemento local de Pesca. FEMP 2014-2020Luis Alberto Oubiña Piay (BNG)
Xunta de Compensación da unidade de actuación números 13 e 18 do PXOUXaquín Moreda González (BNG)
Tipo de centroCentro educativoRepresentante
Centros de educación secundariaIES MARTIÑO SARMIENTO
Centros de educación secundariaIES LUIS SEOANE
Centros de educación secundariaIES MONTECELO
Centros de educación secundariaIES SANCHEZ CANTÓN
Centros de educación secundariaIES VALLE INCLÁN
Centros de educación secundariaIES A XUNQUEIRA I
Centros de educación secundariaIES A XUNQUEIRA II
Centros de educación secundariaIES TORRENTE BALLESTER
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP ÁLVAREZ LIMESES
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP BARCELOS
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP CABANAS- SALCEDO
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP CAMPOLONGO
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP FROEBEL
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP SAN MARTIÑO- SALCEDO
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP A CARBALLEIRA- LOURIZÁN
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP MANUEL VIDAL PORTELA
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP MARCÓN
Centros de educación infantil e/ou primariaEEI FINA CASALDERREI
Centros de educación infantil e/ou primariaCEP MARCOS DA PORTELA
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP PARADA- CAMPAÑÓ
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP PONTESAMPAIO
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP SANTO ANDRE DE XEVE
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP SAN BENITO DE LÉREZ
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP VILAVERDE- MOURENTE
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP A XUNQUEIRA I
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP A XUNQUEIRA II
Centros de educación infantil e/ou primariaCEIP PRÍNCIPE FELIPE
Centros de educación infantil e/ou primariaEEI CONCEPCIÓN CRESPO RIVAS
Centros de educación infantil e/ou primariaEEI VERDUCIDO
Centros públicos de educación especialCEE PRÍNCIPE FELIPE
Centros de ensinanzas profesionais regradasCENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGRARIA LOURIZÁN
Centros de ensinanzas profesionais regradasCONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MANUEL QUIROGA
Centros de ensinanzas profesionais regradasESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS
Centros de ensinanzas profesionais regradasESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS
Outros centros de formación públicosEPA RÍO LÉREZ
Outros centros de formación públicosESCOLA INFANTIL A PARDA
Outros centros de formación públicosESCOLA INFANTIL CAMPUS UNIVERSITARIO
Outros centros de formación públicosESCOLA INFANTIL MONTE PORREIRO
X