Banner coronavirus COVID-19

Co obxecto de contribuír á contención da pandemia do coronavirus na nosa contorna é preciso tomar a unha serie de medidas preventivas que afectan, maioritariamente, ao peche de instalacións municipais, ao cese de actividades, e ao emprego da vía telemática para as xestións administrativas.

Información para a cidadanía

 • Peche da atención ao público ao quedar suspendida toda a tramitación
 • Resposta a xestións e cuestións a través de
 • Atención a todos os menores bolseiros (usuarios de servizos sociais) nos comedores escolares
 • Reparto de alimentos do Comedor de San Francisco a través de Protección Civil
 • Aloxamento a todos os indixentes da cidade.
 • Atención ás persoas maiores (de máis de 65 anos) e con mobilidade reducida que viven soas na cidade para tratar de atender as súas necesidades básicas (traslado de alimentos, farmacia…)
 • Os teléfonos de atención de Benestar Social son:
  • 986 850 398
  • 986 848 334
 • Desinfeción e fumigación dos espazos públicos, especialmente aqueles de maior concentración de persoas: centros de saúde, supermercados…
 • Suspensión dos zafarranchos de limpeza para concentrar os medios persoais e materiais na limpeza dos colectores e das illas de reciclaxe.
 • Servizo de atención aos doentes positivos por coronavirus. O protocolo de actuación é o seguinte.
  • O doente ponse en contacto coa Policía Local 986 83 30 80, que avisa á empresa de recollida do lixo.
  • Os doentes deberán colocar o lixo en bolsas pechadas e a parte do resto da familia.
  • A recollida é porta a porta.
 • Atención ás vítimas de violencia machista, dispoñible de 09.00 a 21.00 horas no teléfono
  • 606 400 680
  • 900 119 741 (as 24 horas do día)
 • Bolsa de voluntariado para o reparto dos pedidos das persoas vulnerables.
 • O contacto é o número de teléfono de Protección Civil 986 87 11 88 entre as 10h e as 20h.
 • Protección Civil porase en contacto co voluntario cando precise da súa axuda.
 • Á espera de estudar novas medidas xa está acordado
  • AVISOS IMPORTANTES EN MATERIA TRIBUTARIA LOCAL (Actualizado a 24/3/2020).
  • Moratoria o cobro do imposto de vehículos (IVTM) do 4 de maio ao 6 de xullo.
  • Ampliar en dous meses máis o pago do recibo mensual de Mercados e Valados correspondentes ao meses de marzo e abril.
X