Liñas de Inversión 2015-2019 - page 10

Un resumedos investimentos
Capítulo Proxectos
Importe
(millóns€)
Totais
(millóns€)
Mobilidade e
accesibilidade
urbana
Completar a reformada rúa LoureiroCrespo
3,5
15
Actuacións noCamiñoPortugués
2,5
AccesoaMontePorreiro
2
Outras actuacións
7
Mobilidade nas
parroquias
Núcleos decentralidadeparrquial
7,5
12,5
Outras actuacións
5
Infraestruturas
deportivas
Novopavillóndeportivo
7
12
Restauración e ampliacióndoPavillón
2
Campos de fútbol de herba sintéticas
3
Ciclodaauga
Novos treitos de saneamento rural
4
6
Rededeabastecementode agua
2
Recuperación
ambiental e
etnográfica
Parque forestada Fracha
1,6
7,5
Outros parques forestais
0,7
NovoparquedeMollavao
0,7
Novas zonas verdes urbanas
1,9
Outras actuacións forestais
2
Accións de recuperacióndopatrimonio
0,6
Equipamento
socio cultural
Última faseda restauracióndaCasaConsistorial
0,7
2,5
Centros sociais e culturais
1,8
Melloras nos servizos públicos
4
4
Total
59,5
FINANCIACIÓN
Concello
47,5
Deputación
12
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12
Powered by FlippingBook