Liñas de Inversión 2015-2019 - page 11

AdubidosacolaboracióndaXunta
O lóxico sería agardar queaXuntadeGalizaatendese ás súas
competencias especialmente as relativas a saneamento rural,
infraestruturas deportivas (nomeadamenteo centrodeportivo
daParda) e as infraestruturas demobilidade.
As achegasdoGobernoCentral
A este horizontepontevedrés das duas primeiras décadas do
século hai que engadir os compromisos adquiridos polo
GobernoCentral, tanto os que teñen relación co1% cultural,
como os relacionados coas urbanizacións naestradade
Ourense (Mourente) e opaseo litoral entrePontevedra e
Marínparabicis epeóns, unha iniciativadegran interés para
a cidadanía.
Outrasobras enmarcha
Dasepor consolidadas algunhas obras comoas que realiza
aDeputación naChamusca, Albeiro ePonteMaxeiro,
ademáis daRondaUrbana entre aestradaPino-Bora eo
Hospital Monteceloe aCI Príncipe Felipe.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12
Powered by FlippingBook