Liñas de Inversión 2015-2019 - page 2

O futuroédePontevedra
Este informe recolle un resumedas liñas de inversiónmáis significativas do
período 2015-2019, nas que oConcellodePontevedra continuará ocamiño
de consolidacióndomodelo urbano iniciado aprincipios de século.
APontevedrade hoxeprecisa ir completando os seus estándares de calidade urbanae
sustentabilidadepara continuar liderando unmodoalternativode concebir as cidades, centradas
nas persoas, nadefensaepromocióndomedioe nos intereses damaioría.
Os investimentos desteperíodo, que irán concretándose anualmente, serviránparagarantir o
crecementoda cidade, a satisfaccióndas necesidades sociais dos seus habitantes, apromoción
dunmodode vida saudable, a recuperacióndaautoestimaeamemoria histórica, os valores
naturais, a educación integral de nenas e nenos e oequilibrio entreosmedios urbano e rural.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook