Liñas de Inversión 2015-2019 - page 5

Infraestruturasdeportivas
A necesidadede construir un novopavillóndeportivo,
probablemente nos terreos do futuro complexodaParda,
determinaestapartida nunhacidadeque fixododeporte
undos seus sinais de identidade. A restauracióndo
PavillóndoBurgo recuperando a súa fisonomíaorixinal e a
construciónde varios campos de fútbol deherba sintética
para agran cantidadedepracticantes destedeporte,
marcarán os investimentos desteperíodo.
Osproxectos
Importe
(millóns€)
Novopavillóndeportivo
7
Restauración e ampliación nos pavillóns dedeportes
2
Campos de fútbol de herba sintética
3
Total
12
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook