Liñas de Inversión 2015-2019 - page 7

Recuperaciónambiental e etnográfica
Amemoria históricaeapostaen valor efectivado
patrimonionatural do territoriomunicipal é undos eixos
fundamentais dapolíticadecoidadodomedio, tanto na súa
dimensiónpaisaxística, comopatrimonial e inmaterial.
Os parques forestais, as accións contra omonocultivodo
eucalipto, as novas zonas verdes eaapostapor novos
valores culturais eetnográficos nomunicipio conformanun
capítulodegrande importanciapara o futurodePontevedra.
Osproxectos
Importe
(millóns€)
Parque forestal da Fracha
1,6
Outros parques forestais
0,7
NovoparqueurbanodeMollavao
0,7
Novas zonas verdes urbanas
1,9
Outras actuacións forestais
2
Accións de recuperacióndopatrimonio
0,6
Total
7,5
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook