Mellor a pé - page 11

Ademáis dos aparcadoiros intermo-
dais sen custo, o sistema de esta-
cionamento en superficie permite
estadías gratuítas de 15minutos
nos horarios comerciais en toda a
cidade, así como amplos horarios
deabastecemento comercial nas
zonas peonís. Todo o centro urbano
estáarrodeado de aparcadoiros so-
terrados de pago, con accesos doa-
dos desde aperiferia. En total,
13.131 prazas. Este sistema de es-
tacionamento permitiu unha apre-
ciábel diminución do tráfico amotor
nonucleo urbano.
Estacionamento
intelixente
66% lugares libres
depago (8,691)
13,131
lugares para
aparcar
34% lugares
de pago (4,440)
Os estacionamentos intermodaisdisuasoriosgratuítos abranguen
máisdemil prazaspara automóbilesparticulares. Osprincipais
estánubicados a escasos 10minutos camiñandodo centrourbano,
nocontornodoPazodosDeportes, oEstadiode fútbol, oPazoda
Cultura, oRecintoFeiral eoCampusUniversitario.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook