Mellor a pé - page 2

Contido
Presentacióndo alcalde
Cariñoe sensibilidade
O territorio
Unha cidade compacta
Acirculaciónmotorizada
A reformaurbana
Axestióndamobilidade
Menos paraos coches, máis para os peóns
Unespazopúblico digno
Preferencia peonil
Intermodalidade
Unespazopúblico digno
Preferencia peonil
A intermodalidade centradanos peóns
Nodo intermodal de bus e ffcc
Estacionamento intelixente
Bicis seguras e integradas
A información axuda
Cultura viaria
OCamiñoEscolar
Os resultados
Os recoñecementos
Mellor apé
Marco conceptual doMetrominuto
Amobilidade urbana
Ten solución amobilidadeurbana?
As prioridades invertidas damobilidade urbana
Amobilidade peonil
A rede viaria urbana
Equilibrio entre as diferentesmobilidades
O “dereito” a aparcar
O concepto denecesidade
Sobre velocidades
Adinámica social
A inversión total das prioridades
Amodode conclusión
NatalieLeclerc
“Omodelo urbanodePontevedra
é oque recoñecemos co premio”
Pontevedra foi seleccionada
para recibir o Premio
INTERMODES 2013 pola
súa exemplar política de
mobilidade intermodal.
Intermodes subliña
especialmente
queMetrominuto,
é o primeiro plano
pedestre dunha
cidade europea
Esta publicación foi realizada
poloGabinete de
Comunicación daAlcaldía tras
a concesión doPremio
Intermodes 2013, que se
entrega enBruselas o 6 de
febreiro. Fotografía: Guillermo
González eGustavoSantos.
English version: Osmundo
Barros andTomásCostal.
ImpresiónGTI. Febreiro 2013.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...24
Powered by FlippingBook