Mellor a pé - page 7

Iniciadaa finais dos 90, trouxo consigo unhamodificación radical damobilidade
urbana, ateentónbaseada na utilización abusiva do automóbil particular.
A reforma urbana
As fotografíasmostrano antes edespoisdediversos recunchosdacidade. Reflicteno impor-
tante alcanceda reformaurbanaque comezou en 1999, quesupuxo a recuperaciónparaos
peónsdemoito espazoque antesocupabanos automóbiles.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
Powered by FlippingBook