Pontevedra, cidade amable. - page 1

ESPECIALPONTEVEDRA, CIDADEAMABLE
SÁBADO7DESEPTIEMBREDEL2013
ESPECIAL
SÁBADO7DESEPTIEMBREDEL2013
LaVoz deGalicia
Ospeónseosciclistas
sonhoxeendíaosdonos
das rúaspontevedresas
grazasa reconquistados
espazospúblicos.
FOTO:MÓNICA IRAGO
Pontevedra,
cidadeamable
OcongresoWalk21deMúnicanalizaránospróximosdíasa transformaciónqueacapital doLérez
viviuenpoucomáisdunhadécadaparaconvertersehoxenunmodelourbanode referencia
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook