Listas de Reserva para Provisión Interina de diversas prazas no Concello de Pontevedra 2009

150

CORRECCIÓN ERRO FORMAL DO ANUNCIO PUBLICADO NO BOP Nº 9 DE DATA 14/01/2011, RELATIVO A “BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA (LISTA B) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE ARQUITECTO DA ESCALA DE ADMINSTRACIÓN ESPECIAL

LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE SUBALTERNO DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA SUBALTERNA ENCADRADAS NA AGRUPACIÓN PROFESIONAL

LISTA DE RESERVA (LISTA B) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, ENCADRADAS NO GRUPO C, SUBGRUPO C-2.

LISTA DE RESERVA  (LISTA B) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, ENCADRADAS NO GRUPO C SUBGRUPO C1.

LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS MEDIOS, ENCADRADAS NO GRUPO A, SUBGRUPO A2.

LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TÉCNICO MEDIO EN MEDIO AMBIENTE DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICO MEDIO, ENCADRADAS NO GRUPO A, SUBGRUPO A2.

LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE OFICIAL DE BOMBEIRO DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVIZOS ESPECIAIS, CLASE SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, ENCADRADAS NO GRUPO A, SUBGRUPO A1.