Listas de Reserva para Provisión Interina de diversas prazas no Concello de Pontevedra 2010

193

PROCESO SELECTIVO (LISTA B) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TECNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

PROCESO SELECTIVO (LISTA B) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

RESULTADO TERCEIRO EXERCICIO E CUALIFICACIÓN DEFINITIVA

REVISIÓN DO RESULTADO DE BAREMACIÓN DOS MÉRITOS

PLANTILLA EXAME TIPO TEST

RESULTADO PRIMERO EXERCIZO E CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN DO SEGUNDO

RESULTADO DA FASE DE OPOSICIÓN

RESULTADO DA VALORACIÓN DOS MÉRITOS

PROCESO SELECTIVO (LISTA B) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL