Feira Franca 10: operativo de tráfico

203

O
Concello de Pontevedra organizou un dispositivo especial  de tráfico co
fin de minimizar os inconvintes que a carrexan da Feira Franca. Nel
participarán membros da Policía Local, Protección Civil,  Bombeiros e
voluntarios que axudarán a que o espazo público estea nas  mellores
condicións de uso para a cidadanía.

 

Ante
a hipótese dunha presenza masiva de persoas e vehículos, o Concello de
Pontevedra  solicita a colaboración
cidadán á vez que  fai un chamamento á utilización dos aparcadoiros
disuasorios  (Mollabao; Pavillón de Deportes e explanada do Recinto Feiral) e por  suposto solicita
especialmente aos veciños e veciñas de Pontevedra  que reduzan o uso do
vehículo particular ao mínimo imprescindible.


O operativo de tráfico conleva unha serie de medidas coma a  restricción
de aparcamentos en determinadas rúas e cortes de tráfico,  polo que se
solicita o máximo respecto á sinalización provisional nos  espazos
afectados.

A montaxe das infraestructuras realizarase dentro
dos seguintes criterios: nas prazas e rúas da Zona Monumental, poderase
realizar o sábado día 4 dende as 06 ata as 10 horas.

 

1.  
Vías
pechadas ao tráfico

 

§ 
Prohíbese a circulación de vehículos nas rúas da Zona Monumental a
partires do sábado día 4 as 09 horas.

§ 
Arcebispo Malvar

§ 
Galera

§ 
Benito Corbal (tramo peonil)

§ 
Rúa Peregrina, (tramo peonil)

§ 
Rúa Michelena

§ 
A partires das 10 horas do día 4 se pechara o trafico a Praza de España.

§ 
Dende as 16 horas do día 4 de setembro se pechara a circulación de
vehículos as rúas do entorno da Praza de Toros, por mor da celebración dun
espectáculo medieval no interior da mesma. O peche afectara as rúas Víctor S.
Arnesto, Nostramo Lourido, Pedro Mariño de Lobeira, Celestino Poza Pastrana e
rúa Canaval. Campo da Torre, Almirante Matos

 

2.  
Desvíos e
cambios de sentido da circulación de vehículos

 

O peche da Praza de España
a circulación de vehículos o sábado día 6, obriga os vehículos que pretendan
acceder os garaxes das rúas Marques de Riestra, e Xeneral Gutiérrez Mellado, a
facelo pola rúa Pastor Díaz.

 

3.  
Puntos de
corte

 

No traslado do viño
realizarase un corte puntual na intersección das rúas Santa Clara con Cobian
Roffinac e na intersección das rúas Santa Clara con Perfecto Feijoo.

 

4.  
Peches
puntuais de vía pública

 

A rúa Santa Clara na
actividade de traslado do viño cara a Zona Monumental.

 

ESTACIONAMENTOS

 

1.  
Zonas
prohibidas

 

§ 
Relación de rúas: O sábado día 4 de
setembro queda prohibido estacionar:       

             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.   
Dende as 22 horas do venres día 3, prohíbese estacionar na rúa Santa
Clara no tramo entre o Convento ata a rúa Cunqueiro..

 

2.   
Entorno da Praza de Toros, prohíbese o estacionar dende o sábado día 4
as 8 horas nas rúa Víctor Saez Armesto,

 

3.   
As rúa Canaval, Nostramo Lourido dende as 07:00 do venres día 2 de
setembro.

 

4.   
Dende as 08: horas do mércores, 1 de setembro, rúa Aduana. Pechada ao
tráfico e prohibido estacionar.

 

§ 
Espectáculo Medieval

 

A celebrar na Praza de
Toros de Pontevedra o sábado día 4 do mes de setembro. A saída concentrada dos
asistentes compromete a circulación por Paseo de Colón, rúa san Roque e Avda.
Raíña Vitoria, polo paso continuo 
de peóns, o que pode provocar cortes puntuais e desvíos de tráfico .

 

 

RECOMENDACIÓNS DA POLICÍA LOCAL

 

·     
Especial atención ao valado con sinalización circunstancial en tódalas
rúas afectadas.  Una lenda fixa
hora e día da prohibición do estacionamento,

·     
Estacionamentos:

o  
Utilización dos aparcadoiros disuasorios.

o  
Especial atención aos paneis informativos, situados nas entradas da
cidade, sobre ocupación aparcadoiros públicos. Facilitan información, en tempo
real, sobre ocupación,

o  
Estacionar nas entradas da cidade, especialmente avenidas.

·     
Evitar movementos innecesarios de vehículos no perímetro do Recinto da
Feira Franca.

Entradas e saídas da cidade: aconséllase a AP9,
facilita o acceso a distintos puntos