Lista de Reserva para a Provisión Interina de prazas de Arquitecto no Concello de Pontevedra 2011

142

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA (LISTA B) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE ARQUITECTO DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (GRUPO A, SUBGRUPO A-1)

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E FIXACIÓN DA DATA DA SÚA CONSTITUCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE ARQUITECTO (GRUPO A, SUBGRUPO A-1)

CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA (LISTA B) PARA A PROVISIÓN INTERINA , MEDIANTE COCURSO OPOSICIÓN DE PRAZAS DE ARQUITECTO