ADMINISTRATIVO

223

LISTAXE DEFINITIVA E DATAS PRIMEIRO EXERCICIO

RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO

TEST GALEGO COAS RESPOSTAS CORRECTAS

TEST CASTELÁN COAS RESPOSTAS CORRECTAS

RESULTADO DO SEGUNDO EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO TERCEIRO EXERCICIO

RESULTADO DO TERCEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO CUARTO EXERCICIO

RESULTADO DO CUARTO EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO QUINTO EXERCICIO

RESULTADO DO QUINTO EXERCICIO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

TEST INFORMÁTICO COAS RESPOSTAS CORRECTAS