POLICÍA (Libre)

184

PLANTILLA TEST PRIMEIRO EXERCICIO EN CASTELÁN

PLANTILLA TEST PRIMEIRO EXERCICIO EN GALEGO

ANUNCIO RELATIVO AO RESULTADO DA PRIMEIRA PROBA: AVALIACIÓN DE COÑECEMENTOS E CONVOCATORIA DA SEGUINE PROBA

ANUNCIO RELATIVO AO RESULTADO DA SEGUNDA PROBA: AVALIACIÓN DE COÑECEMENTO DE LINGUA GALEGA

ANUNCIO RELATIVO AO RESULTADO DA TERCEIRA PROBA: PROBAS FÍSICAS

CONVOCATORIA CUARTA PROBA

CONVOCATORIA CONTINUACIÓN CUARTA PROBA: PROBAS PSICOTÉCNICAS

ANUNCIO RESULTADO 4º EXERCICIO POLICIA LIBRE

ANUNCIO RESULTADO 5ª PROBA E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

ANUNCIO RELATIVO AO RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO. EXECUCIÓN DE SENTENZA DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA