Arturo Cifuentes Pérez

41

A paisaxe, a estructura das montañas, a morfoloxía dos vales, condicionaron desde os seus inicios a pintura deste castelán afincado en Pontevedra.

Arturo Cifuentes comenzou a expor en 1961, e amosou a súa pintura en diferentes cidades de Galicia e España.