INICIACIÓN DO PROCEDEMENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR TAXACIÓN CONXUNTA DOS TERREOS INCLUÍDOS NO ÁMBITO DA UNIDADE DE ACTUACIÓN Nº 24 DO PXOU DE PONTEVEDRA, ENTRE AS RÚAS FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, CONDE DE BUGALLAL E RÚA DE NOVA APERTURA, EN EXECUCIÓN DO PERI DA UA 24 E DAS ESTIPULACIÓNS DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ASINADO COA XUNTA DE GALICIA EN DATA 10/05/11, PARA CONSTRUCIÓN DUN NOVO EDIFICIO XUDICIAL NA ZONA DA PARDA.

86

Ver documento PDF